Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Flaga i godło RP
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program
„Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

DOFINANSOWANIE
856 800,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
856 800,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY
marzec 2024 r.

Logo: MRiPS, miasta Legnica oraz MOPS Legnica

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w związku z pozyskaniem środków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w Programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021r. Poz 573),
 3. osobami posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021r. Poz 573) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 1. W odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
  b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.
 2. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
  a) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Adresatami programu są:
Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawujący stałą opiekę nad tą osobą.

Program w MOPS w Legnicy będzie realizowany w następującej formie:
- usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy/powiatu, prowadzone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Realizacja programu w znacznej mierze przyczyni się do zwiększenia wsparcia członkom rodzin i opiekunom osób niepełnosprawnych. Pomoże odciążyć opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach i zapewnieni czasowe zastępstwo. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponowały czasem dla siebie. Członek rodziny/opiekun sprawujący osobistą, bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną otrzyma możliwość realnego, systematycznego wsparcia w postaci usług opieki wytchnieniowej. Otrzyma możliwość dysponowania swoim czasem, który będzie mógł przeznaczyć na swoje potrzeby ( odpoczynek, regenerację czy też załatwianie różnych spraw).

Procedura przystąpienia do programu:
Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Wnioski o przyznanie opieki wytchnieniowej przyjmują pracownicy Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro), tel. 76 722 18 08 wew. 2121 w godz. od 8 do 15.
Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem e-mail: mopslegnica@mopslegnica.pl

Termin składania wniosków od 15 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

 • dowód osobisty osoby składającej wniosek,
 • orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności
 • prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu zgodnie z załączonym wzorem do pobrania na końcu strony.

Ważne
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z  przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Przyznanie opieki wytchnieniowej uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczbę osób, które zechcą być uczestnikami Programu.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024