Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica

  tel.: 76 722 18 00
  fax: 76 722 18 31
  skrzynka ePUAP/809x3perot/SkrytkaESP

  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Żłobki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy

Żłobek Nr 1, ul. Biegunowa 25, tel. 76 722 18 14

Żłobek Nr 2, ul. Łukasińskiego 5, tel. 76 722 18 13

Żłobek Nr 3, ul. Anielewicza 10, tel. 76 722 18 15

Filia Żłobka nr 3, ul. Krzemieniecka 1, tel. 76 722 18 80

Żłobek Nr 4, ul. Księżycowa 14.  tel. 76 722 18 16

Procedura przyjmowania dzieci do żłobków jest prowadzona od 1 do 30 kwietnia danego roku.
Warunki przyjęcia dziecka do żłobka:

 • złożenie w żłobku, do którego dziecko miałoby uczęszczać  karty zgłoszenia  we  wskazanym powyżej terminie,
 • zamieszkiwanie rodziców/opiekunów na terenie Legnicy,
 • zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej rodziców/opiekunów, potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

Ogłoszenie o wyniku naboru do legnickich żłobków na rok 2022/2023

Dzieci uczęszczające już do żłobków nie biorą udziału w procedurze przyjmowania, rodzice w/w dzieci są zobowiązani do uaktualnienia kart zgłoszeń. Dodatkowe przyjęcia dzieci w trakcie roku prowadzone są w miarę wolnych miejsc w żłobkach.

Żłobki Nr 1,3,4 czynne są przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 16:30. W systemie dwuzmianowym pracuje Żłobek Nr 2 przy ul. Łukasińskiego, który  zapewnia dzieciom opiekę w godzinach od 6:00 do 20:30. Żłobki funkcjonują przez 12 miesięcy w roku  z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej.

Opieka w żłobkach jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Podstawowym zadaniem żłobków jest udzielanie świadczeń opiekuńczych  poprzez: sprawowanie opieki nad dziećmi, zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiedniego do ich wieku i potrzeb, zapewnienie wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami, zapewnienie właściwej opieki nad dziećmi zakwalifikowanymi do grup dyspanseryjnych, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku i zapewnienie warunków bytowych zbliżonych jak najbardziej do warunków domowych.

Wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do żłobków zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku. Powyższą kwestię szczegółowo regulują  przepisy uchwał Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ustalenia statutu żłobków oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Zgodnie z powyższymi przepisami opłata za pobyt dziecka w żłobku w Legnicy wynosi 0,06% minimalnego wynagrodzenia za pracę, za 1 godzinę pobytu dziecka w żłobku tj. aktualnie 2,10 zł. Opłata, o której mowa ulega obniżeniu o 50% za każde dziecko, w przypadku uczęszczania do żłobka więcej niż jednego dziecka opiekuna prawnego lub członka rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny. Natomiast opłata za wyżywienie dziecka wynosi 7,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka a placówce.

W przypadku nieobecności dziecka w żłobku przez co najmniej kolejne 3 dni nie pobiera się opłaty za pobyt i wyżywienie.

Autor: Zyta Lorenc