Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Dział Świadczeń Rodzinnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy
Dział Świadczeń Rodzinnych
59-220 Legnica ul. Poselska 13

Świadczenia Rodzinne - Kierownik tel.: 76 721 01 16
-------------------------------------------------------------------------
Świadczenia Rodzinne tel.:
76 722 18 37
76 722 18 38
76 722 18 10

 Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych tel.:
76 722 18 38

Do Działu Świadczeń Rodzinnych należą sprawy:

 1. postępowania w sprawach o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. BECIKOWE),
 2. prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie zasiłków pielęgnacyjnych,
 3. prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów,
 4. prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia rodzicielskiego,
 5. zgłaszanie do ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych oraz naliczanie i odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne za niektóre osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna,
 6. prowadzenia postępowania o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 7. prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 8. prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
 9. prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego oraz wydawania w tych sprawach zaświadczeń ( program „Czyste powietrze”).

Informacje na temat wymaganych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyznanie poszczególnych świadczeń można uzyskać telefonicznie.
Pobrać druki wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz uzyskać wszelkie informacje można również osobiście.

Punkt Obsługi Interesantów mieści się w siedzibie MOPS przy ul. Poselskiej 13 (parter).
Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach od 8 do 15.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Poselska 13, pokój 4, tel. 76 722 18 38

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych – pokój 16, tel. 76 72 10 116

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych świadczeń, kryteriów ich przyznania, wysokości jak również terminów składania wniosków znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy http://www.mops.bip.legnica.eu/lop/zakres-dzialania-osrodk/dzial-swiadczen-rodzinn oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina. Na stronach tych dostępne są również do pobrania obowiązujące wzory wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do ww. świadczeń.

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy:
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; dalej: specustawa) osoby, których pobyt został zalegalizowany w trybie jej art. 2 ust. 1, mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Oznacza to, że wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim, w tym wypełnione w języku polskim. Wnioski i załączniki do wniosków w języku polskim do pobrania tutaj: wnioski i załączniki do świadczeń rodzinnych (na końcu strony).

W celu usprawnienia komunikacji pracowników organu właściwego z obywatelami Ukrainy ubiegającymi się o świadczenia rodzinne oraz wsparcia obywateli Ukrainy w procesie wypełniania i składania wniosków o świadczenia rodzinne w języku polskim, w tym celu wyjaśnienia poszczególnych opisów pól i pouczeń zawartych we wzorach wniosków/załączników zostały opublikowane pomocniczo tutaj:  wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Autor: Ewa Sułek