Zespół Interwencji Kryzysowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy

Zespół Interwencji Kryzysowej
59-220 Legnica ul. Okrzei 9

telefon: 76 721 53 42


Zespół Interwencji Kryzysowej jest czynny:

 

od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 – 1800

Zespół Interwencji Kryzysowej to miejsce, w którym zespół specjalistów – psychologów, psychoterapeutów pomaga rozwiązywać problemy emocjonalne i trudności życiowe.

Programy Zespołu:

Psychoedukacja dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Warsztaty edukacyjne dla rodziców

Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci w wieku do trzeciego roku życia

Udzielamy pomocy w sytuacjach:

- kryzysu życiowego,
- problemów dorastania,
- problemów emocjonalnych,
- kryzysów małżeńskich,
- konfliktów w rodzinie,
- przemocy w rodzinie,
- trudności wychowawczych z dziećmi,
- zaburzeń mowy i artykulacji.

Proponujemy:

- konsultacje dla dorosłych,
- konsultacje dla dzieci i młodzieży,
- konsultacje w sprawie dziecka,
- diagnozę sytuacji problemowej,
- psychoterapię indywidualną,
- psychoedukacja w sprawie rozwoju dziecka z elementami treningu umiejętności wychowawczych,
- pracę grupową,
- interwencję w środowisku,
- pomoc i terapię logopedyczną.

Pomoc w ośrodku jest nieodpłatna, nie wymagamy skierowań.

Na spotkania należy umawiać się osobiście lub telefonicznie:

w godzinach od 730 do 1800

TELEFON 76 721 53 42

Z A P R A S Z A M Y


Psychoedukacja dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Uczestnicy: Grupa wsparcia jest kierowana dla kobiet (osób pełnoletnich) cierpiących z powodu przemocy domowej i przemocy w rodzinie.

Idea treningu: Umożliwienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie otrzymania wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, nabywania umiejętności zatrzymywania przemocy domowej i wychodzenia z sytuacji przemocy.

WARSZTATY BĘDĄ PROWADZONE RAZ W TYGODNIU WE WTORKI
W GODZ. OD 13:00 DO 14:00

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MOPS, UL. OKRZEI 9 W LEGNICY, POKÓJ NR 2

TEL. 76/ 722 18 36

 WARSZTATY DLA RODZICÓW
          Uczestnicy: Warsztaty kierowane są dla rodziców / opiekunów dzieci w wieku szkolnym, którzy borykają się z problemami komunikacyjnymi z dziećmi i doświadczają trudności wychowawczych.

          Idea warsztatów: umożliwienie rodzicom / opiekunom poszerzenia wiedzy na temat rozwoju dziecka i rozwijania kompetencji rodzicielskich.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-12
Data publikacji:2018-07-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1758