Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz w 2024 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), wprowadziła możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT za paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych.

WARUNKI I KRYTERIUM DOCHODOWE

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, który jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wymienionymi w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne (gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy). Zwrot podatku VAT nie przysługuje za gaz zużyty do gotowania i podgrzewania wody.

Główne źródło ciepła  musi być  zgłoszone lub wpisane do  centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu, jeśli było to pierwsze zgłoszenie.  

Przy refundacji podatku VAT obowiązuje kryterium dochodowe. 

Przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 390 z e xm.) nie może przekroczyć:

 • 2 100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1 500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Pod uwagę brany jest dochód osiągnięty:  

 • w roku 2022 - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r.,
 • w roku 2023 - w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2024 r. 

Równowartość podatku VAT zwracana będzie na podstawie faktury za paliwo gazowe na podany we wniosku rachunek bankowy.  

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. 

Wnioski składa się  nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. 

Wnioskodawca sam decyduje o częstotliwości składania wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT. Wniosek może być składany zaraz po otrzymaniu i opłaceniu faktury, jak również jednorazowo za kilka faktur. Ważne jest dochowanie ww. terminów. 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa należy dołączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWIE REFUNDACJI PODATKU VAT 

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu  na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.  

Osoby, które nie podały adresu e-mail mają możliwość osobistego odebrania informacji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 112 (III piętro, pokoje nr 304 i 307).

Odmowa refundacji podatku VAT, uchylenie prawa lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji administracyjnej.    

Informujemy, że w Legnicy realizacją refundacji podatku VAT zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy. 

Druki wniosków będzie można pobrać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 112 (III piętro, pokoje nr 304 i 307 ).

Wnioski wraz z załącznikami można składać:

 • osobiście – wnioski przyjmowane są przez pracowników Działu Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 112 (III piętro, pokoje nr 304 i 307, tel. 76 72 21 806) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8 do 13, a we wtorki w godzinach od 8 do 15,
 • za pośrednictwem poczty,
 • przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.