Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Zespole do Spraw Pieczy Zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Zespole do Spraw Pieczy Zastępczej

 1. Nazwa i adres organizatora naboru:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, 59 - 220 Legnica, ul. Poselska 13
 2. Określenie stanowiska, rodzaju i czasu zatrudnienia:
  pracownik socjalny – umowa o pracę, pełny etat.
 3. Miejsce wykonywania pracy:
  Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej, Legnica, ul. Okrzei 9
 4. Wymagania niezbędne:
  - obywatelstwo polskie,
  - uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. ukończone kolegium pracowników służb społecznych, wykształcenie wyższe na kierunku  praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  - osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Wymagania dodatkowe:
  - znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  - mile widziane doświadczenie w sporządzaniu decyzji administracyjnych,
  - umiejętność dobrej organizacji pracy,
  - umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet) i innych urządzeń biurowych,
  - odporność na stres, samodzielność, odpowiedzialność,
  - umiejętność pracy w zespole.
 6. Zakres zadań na stanowisku pracownika socjalnego:
  - prowadzenie postępowań (wywiady środowiskowe, oględziny, przesłuchania strony) w sprawie przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej,
  - prowadzenie postępowań (wywiady środowiskowe, oględziny, przesłuchania strony) w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
  - zapewnienie pełnoletnim wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wychowankom właściwych placówek pomocy i wsparcia w procesie usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem,
  - kompletowanie dokumentacji, aktualizowanie sytuacji rodzinnej, finansowej, zdrowotnej oraz szkolnej, w środowiskach objętych pomocą
  - przygotowywanie rodzin zastępczych, wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz właściwych placówek, do procesu usamodzielniania,
  - podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych dotyczących dziecka, zgłaszanych do Zespołu,
  - współdziałanie z sądami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, instytucjami wspierającymi rozwój rodziny i dziecka, placówkami opiekuńczo - wychowawczymi oraz szkołami.

Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny, dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane doświadczenie zawodowe należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy,  ul. Poselska 13 tel. 76 722 18 12 lub w Zespole do Spraw Pieczy Zastępczej, Legnica, ul Okrzei 9, tel. 76 721 53 44. Kontakt mailowy w sprawie oferty pracy: m.szweda@mopslegnica.pl; m.mokanek@mopslegnica.pl