Jesteś tutaj: Start / Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dom Pomocy Społecznej w Legnicy działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy(Uchwała Nr XXVII/274/16 Rady Miejskiej Legnicy z 27 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Legnicy).

Organem powołującym Dom Pomocy Społecznej jest Wojewoda Dolnośląski.

Organem prowadzącym jest Gmina Legnica, 59-220 Legnica, Plac Słowiański 8.

W skład Domu Pomocy Społecznej wchodzą dwa obiekty:

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych przeznaczony dla przewlekle somatycznie chorych i mieści się w 59-220 Legnica, ul. Grabskiego 11, telefon – 76/72-21-824. Dom dla Dorosłych posiada 61 miejsc.
  winda dla niepełnosprawnych   podjazd dla niepełnosprawnych
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie i mieści się w 59-220 Legnica, ul. Kubusia Puchatka 4, telefon 76/72-21-822. Dom Dla Dzieci i Młodzieży posiada 39 miejsc.

Zadaniem Domu Pomocy Społecznej jest świadczenie

 • usług bytowych: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie, utrzymanie czystości
 • opiekuńczych: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
 • i wspomagających: pielęgnacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, umożliwianie dostępu do usług medycznych, psychologicznych oraz umożliwianie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych. Ponadto placówka dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży zapewnia potrzeby edukacyjne w zakresie:
 • pobieranie nauki
 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
 • naukę i wychowanie przez doświadczenie życiowe.

Zakres świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej usług określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r., poz. 964 w sprawie domów pomocy społecznej.

 

Do domu pomocy społecznej kieruje się Podstawę prawną kierowania osoby na podstawie  art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 930, z późn. zm.) na podstawie:

- pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się, wniosek może zgłosić również przedstawiciel ustawowy, zarówno osoba fizyczna jak i prawna

- rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o umieszczenie w dps.

Do wniosku dołącza się inne szczegółowe dokumenty, które określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r, poz 964 w sprawie domów pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, a zasady odpłatności reguluje art. 60, 61 oraz 62 w/w ustawy. Pełny koszt utrzymania jednego mieszkańca w dps jest każdego roku publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej określa Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy.

Autor: Iwona Hyś

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-17
Data publikacji:2017-05-17
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Hyś
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Piotrowski
Liczba odwiedzin:4865