Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

UWAGA !!!

Zmiana organizacji pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-Co V-2, wywołującego zakaźną chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy.

Zachęcamy mieszkańców, którzy mają do załatwienia sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, aby częściej korzystali z kontaktu internetowego lub telefonicznego.

Prosimy o sprawdzenie czy istnieje możliwość załatwienia Państwa sprawy zdalnie - on-line. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z właściwym merytorycznie działem. Wykaz telefonów do komórek organizacyjnych dostępny jest na stronie BIP MOPS w Legnicy oraz na stronie internetowej: www.mopslegnica.pl.

Wnioski i zapytania można także przesyłać pocztą tradycyjną. Jeżeli będą obarczone brakami formalnymi, zostanie wysłane wezwanie do wnioskodawcy do ich poprawienia/ uzupełnienia i zostanie wyznaczony termin wizyty w urzędzie.

Osoby, które mają wyznaczony termin zgłoszenia się do MOPS (złożenie wyjaśnień, dostarczenie dokumentów itp.),  a nie mogą z różnych względów zgłosić się do Ośrodka mogą:

  • wymagane dokumenty wysłać pocztą tradycyjną,
  • telefonicznie poinformować o braku możliwości osobistego stawienia się w urzędzie (wówczas w porozumieniu ze stroną zostanie wyznaczony nowy termin wizyty w urzędzie  i zostanie przedłużony termin załatwienia danej sprawy)

Dla osób chcących dokonać wpłaty należności np. opłat za usługi opiekuńcze, spłaty nienależnie pobranych świadczeń itp. podajemy nr rachunku bankowego MOPS: Santander Bank  97 1500 1504 1215 0003 7003 0000. Informujemy jednocześnie, że wypłaty świadczeń mogą być realizowane na wskazany rachunek bankowy lub za pomocą kart płatniczych oferowanych przez MOPS w Legnicy.

W przypadku konieczności wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prosimy Państwa o zachowanie odpowiedniej odległości – co najmniej 1 m od innych osób. Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.

W innych sprawach kierowanych do MOPS w Legnicy można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej E-PUAP.

Informacje dotyczące koronawirusa są dostępne na stronach:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia--nfz-o-koronawirusie/
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.gov.pl/web/rodzina