Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Dom Dziennego Pobytu

 
Dom Dziennego Pobytu
ul. Korfantego 1
tel. 76 / 722-18-17
Klub Senior +
ul. Moniuszki 9
tel. 76 / 722-18-19

Dom Dziennego Pobytu jest włączony w strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13.

Dom jest placówką otwartą świadczącą usługi osobom: samotnym, o zmniejszonej sprawności psychoruchowej i mających złe stosunki rodzinne.

Korzystanie z posiłków w Domu odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora MOPS.
Do zadań Domu należy:
1.    Zapewnienie posiłków.
2.    Rozwożenie posiłków do domów podopiecznych.
3.    Zaspokojenie potrzeb towarzyskich i kulturalnych osób samotnych.
4.    Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych.

Dom Dziennego Pobytu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do godz. 19.00,
w soboty od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Klub Seniorów czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do godz. 15.30.