Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Schronisko dla Bezdomnych i Dom Samotnej Matki z Dzieckiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Schronisko dla Bezdomnych i Dom Samotnej Matki z Dzieckiem
59-220 Legnica, ul. Przemysłowa 5

telefony:  76 722 18 20 - dyżurka  (czynny całodobowo),
76 723 38 61 - pracownicy socjalni,
76 723 38 62 - kierownik
.

Schronisko dla Bezdomnych i Dom Samotnej Matki z Dzieckiem funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. Placówki czynne są całodobowo. Do Schronisko dla Bezdomnych i Domu Samotnej Matki z Dzieckiem przyjmowane są osoby bezdomne oraz matki samotnie wychowujące dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać w swoich dotychczasowych mieszkaniach (ofiary przemocy domowej, bezdomne itp.).
Ośrodki realizują swoje usługi poprzez zapewnienie schronienia, gorącego posiłku, ubrania jak również poprzez usystematyzowana pracę socjalną, która świadczą pracownicy socjalni. Pracownicy socjalni przyjmują codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Działania podejmowane przez pracowników socjalnych placówek są ukierunkowane i podporządkowane procesowi wychodzenia z bezdomności jak również wzmacnianiu i utrzymywaniu aktywności społecznej.

Osoby wymagające wsparcia przyjmowane są całodobowo. Warunkiem przyjęcia jest pozostawanie w trzeźwości (zachowywanie abstynencji od alkoholu i narkotyków).

Autor: Agnieszka Chrobak