Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Zespół Interwencji Kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Zespół Interwencji Kryzysowej
59-220 Legnica ul. Okrzei 9

telefon: 76 722 18 36 / 76 721 53 42


Zespół Interwencji Kryzysowej jest czynny:

od poniedziałku do piątku:
w godzinach 730 – 1800

 

Zespół Interwencji Kryzysowej to miejsce, w którym zespół specjalistów – psychologów, psychoterapeutów pomaga rozwiązywać problemy emocjonalne i trudności życiowe.

Udzielamy pomocy w sytuacjach:

- kryzysu życiowego,
- problemów dorastania,
- myśli samobójczych,
- problemów emocjonalnych,
- kryzysów małżeńskich,
- konfliktów w rodzinie,
- przemocy w rodzinie,
- trudności wychowawczych z dziećmi.

Proponujemy:

- konsultacje dla dorosłych,
- konsultacje dla dzieci i młodzieży (po wcześniejszej konsultacji z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka),
- konsultacje w sprawie dziecka,
- diagnozę sytuacji problemowej,
- psychoedukacja w sprawie rozwoju dziecka z elementami treningu umiejętności wychowawczych,
- pracę grupową,
- interwencję w środowisku.

Pomoc w ośrodku jest nieodpłatna, nie wymagamy skierowań.

Na spotkania należy umawiać się osobiście lub telefonicznie:
w godzinach od 730 do 1800
telefon 76 721 53 42
Z A P R A S Z A M Y

Program Zespołu:

Psychoedukacja dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku szkolnym
Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym

PSYCHOEDUKACJA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Uczestnicy: Grupa wsparcia jest kierowana dla kobiet (osób pełnoletnich) doświadczających przemoc w rodzinie oraz dla kobiet, które w przeszłości doświadczały tej przemocy ze strony najbliższych.
Idea treningu: Umożliwienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie otrzymania wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, nabywania umiejętności zatrzymywania przemocy domowej i wychodzenia z sytuacji przemocy.

SPOTKANIA BĘDĄ PROWADZONE RAZ W TYGODNIU WE WTORKI
W GODZ. OD 1300 DO 1400

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MOPS, UL. OKRZEI 9 W LEGNICY, POKÓJ NR 5

TEL. 76 721 53 42

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU SZKOLNYM
Uczestnicy: Warsztaty kierowane są dla rodziców / opiekunów dzieci w wieku szkolnym, którzy: mają trudność w komunikowaniu się ze swoim dzieckiem, doświadczają trudności wychowawczych i wykazują bezradność w tym obszarze.
Idea warsztatów: umożliwienie rodzicom / opiekunom poszerzenia wiedzy na temat rozwoju dziecka i rozwijania kompetencji rodzicielskich.

WARSZTATY PROWADZONE SĄ RAZ W TYGODNIU W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 1600 - 1730

Udział w warsztatach poprzedza konsultacja z psychologiem.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MOPS, UL. OKRZEI 9 W LEGNICY, POKÓJ NR 5 BĄDŹ POD NUMEREM TEL. 76 721 53 42.

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU ŻŁOBKOWYM I PRZEDSZKOLNYM
Uczestnicy: Warsztaty kierowane są dla rodziców / opiekunów którzy: doznają trudności wychowawczych, odczuwają niepokój dotyczący rozwoju lub/i zachowania swojego dziecka.
Idea warsztatów: Program ma na celu pomoc rodzinie w świadomym i twórczym wspomaganiu rozwoju dziecka.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MOPS, UL. OKRZEI 9 W LEGNICY, POKÓJ NR 5 BĄDŹ POD NUMEREM TEL. 76 721 53 42.

Autor: Joanna Chanas - Rytwińska