Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Logo: MRiPS, miasta Legnica oraz MOPS Legnica

Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.
Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług asystenckich. Gmina/powiat składa wniosek o przyznanie środków do wojewody.

Gmina Legnica zamierza aplikować o przyznanie środków na realizacje Programu.
Z uwagi na powyższe osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie osób dzieci z niepełnosprawnościami zainteresowani takim wsparciem proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń ul. Chojnowska 112, tel. 76 722-18-08 wew. 2121.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony odpowiednio przygotowany wniosek o środki na realizację Programu na 2024 r. Termin złożenia wniosku przez gminę do wojewody upływa 15 września br.

Więcej informacji o programie na stronie: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl).

  1. Link do ogłoszenia o naborze wniosków
  2. Link do strony Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z informacją o Programie