Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Informacja o zakończeniu naboru wniosków do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Logo MRiPS, miasta Legnica, MOPS Legnica
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy informuję o zakończonym naborze do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023r, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
W związku z powyższym kolejne złożone wnioski mogą być rozpatrzone pozytywnie jedynie w przypadku posiadania środków finansowych na opłacenie godzin opieki wytchnieniowej (powstałych w związku z rezygnacją beneficjenta z uczestnictwa w Programie) oraz wyrażenia zgody na zwiększenie liczby uczestników Programu przez Wojewodę Dolnośląskiego.