Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Ogłoszenie o naborze do legnickich żłobków miejskich, dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, na rok 2023/2024

W dniach od 3 do 28 kwietnia 2023 r. będzie prowadzony nabór do legnickich żłobków miejskich, dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, na rok 2023/2024.

W okresie od 3 kwietnia do 28 kwietnia 2023 r. będzie udostępniona do pobrania Karta zgłoszenia dziecka do żłobka, osoby które nie mają możliwości pobrania karty online mogą ją otrzymać w żłobku, do którego chcą zapisać dziecko.
Karty zgłoszenia dziecka do żłobków (do pobrania i wypełnienia):
1. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 1
2. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 2
3. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 3 oraz Filii Żłobka Nr 3
4. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 4

Wypełnioną kartę wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej rodziców /opiekunów dziecka, zawierającymi okres zatrudnienia, a w przypadku rodziców uczących się w systemie dziennym, zaświadczenia ze szkoły, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobierania świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie do 28 kwietnia 2023 r. we właściwym żłobku (żłobek do, którego chcemy, aby dziecko uczęszczało), w miejscu do tego wyznaczonym lub personelowi żłobka.

UWAGA!
Dziecko może być zgłoszone tylko do jednego żłobka, złożenie kolejnej karty zgłoszenia
w innym żłobku prowadzonym przez gminę Legnica, skutkować będzie jej odrzuceniem.

UWAGA !
Dzieci uczęszczające do żłobków nie biorą udziału w procedurze przyjmowania, jednak rodzice zobowiązani są do uaktualnienia kart zgłoszenia.
Dane adresowe żłobków wraz z liczbą wolnych miejsc na rok 2023/2024:

 1. Żłobek Nr 1, ul. Biegunowa 25, Legnica. Tel. 76 7221814 – 57 miejsc,
 2. Żłobek Nr 2, ul. Łukasińskiego 5, Legnica. Tel. 76 7221813 – 48 miejsc,
 3. Żłobek Nr 3, ul. Anielewicza 10, Legnica. Tel. 76 7221815 – 52 miejsca oraz Filia Żłobka Nr 3 przy ul. Krzemienieckiej 1 – 30 miejsc,
 4. Żłobek Nr 4, ul. Księżycowa 14, Legnica. Tel. 76 7221816 – 50 miejsc.

UWAGA !
Rekrutacja do Filii Żłobka Nr 3 przy ul. Krzemienieckiej 1 prowadzona będzie w siedzibie placówki tj. Legnica ul. Krzemieniecka 1.

Warunki przyjęcia dziecka do żłobka:
- złożenie karty zgłoszenia dziecka, w terminie do 28 kwietnia 2023 r.,
- zamieszkiwanie rodziców (opiekunów) na terenie miasta Legnicy,
- zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej rodziców (opiekunów), pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

Z preferencyjnego przyjmowania dzieci do żłobka korzystają:
- rodzice (opiekunowie) posiadający Kartę Dużej Rodziny,
- rodzice (opiekunowie) rodzeństwa dziecka już uczęszczającego do żłobka,
- rodzice dzieci niepełnosprawnych.
W tym celu do karty zgłoszenia należy załączyć stosowne oświadczenie w w/w sprawie.

Lista dzieci przyjętych do żłobka podana będzie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja 2023 r. w każdym ze żłobków.
W przypadku większej liczby dzieci rekrutujących do żłobków, niż liczba miejsc, dzieci nieprzyjęte do żłobków zostaną wpisane na listę rezerwową.

UWAGA !
Podanie fałszywych bądź nieprawdziwych danych w karcie zgłoszenia, albo złożenie kolejnej karty zgłoszenia w innym żłobku prowadzonym przez gminę Legnica, skutkować będzie jej odrzuceniem.

Dodatkowe przyjęcia dzieci do żłobków w ciągu roku prowadzone są w miarę wolnych miejsc w żłobkach.