Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Gmina Legnica przystąpiła do realizacji: Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Jest także elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Logo Wspieraj Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów " na rok 2023 Moduł I angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym.

Dla kogo przeznaczony jest Korpus Wsparcia Seniorów?
Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Jakie działania będą składać się na Korpus Wsparcia Seniorów?

W ramach programu na terenie miasta Legnicy realizowany będzie Moduł I , który zakłada głównie:
wsparcie w czynnościach dnia codziennego: zakup artykułów spożywczych, higienicznych i leków, wyprowadzenie psa, wyrzucenie śmieci, załatwienie pilnych spraw, których nie można załatwić w innym terminie i w inny sposób.

W jaki sposób Seniorzy mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego?
Zgłaszając się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, ul. Chojnowska 112, III piętro, pokój nr 301 w godz. od 8:00-15:00 lub dzwoniąc pod numer:
76 722 18 09, wew. 2118 lub na infolinię 22 505 11 11
Kolejna już edycja programu będzie realizowana do 31 grudnia 2023 r.
Logo MOPS