Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Ciąża na studiach w 2023 r. Informator [świadczenia, prawa, urlopy, zapomogi]

Zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się z treścią artykułu: 
Jakie świadczenia przysługują studentce w ciąży i po urodzeniu dziecka.