Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz.1 ze zm.) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 4 stycznia 2022 r.) do dnia 31 grudnia 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.