Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Dodatek elektryczny

Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,  gdy główne źródło ogrzewania domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Aby uzyskać taki dodatek należy złożyć stosowny wniosek, tj. wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego. 

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych (które do ogrzewania swoich mieszkań/domów używają: gazu LPG, peletu drzewnego, drewna kawałkowego lub innego rodzaju biomasy, czy też oleju opałowego) oraz osobom, które skorzystały z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę, tj. na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw ( Dz. U. poz. 1477 i 1692). W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (FOTOWOLTAIKA), dodatek elektryczny również nie przysługuje.

Zatem gospodarstwo domowe może otrzymać jeden dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Uzależnione jest to od zainstalowanego głównego źródła ciepła wpisanego lub zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz od wykorzystanego paliwa.

Dodatek elektryczny przysługuje bez względu na wysokość dochodu.
Wysokość dodatku elektrycznego wynosi:

 • 1 000 złotych,
 • 1 500 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

W celu ubiegania się o podwyższoną kwotę dodatku elektrycznego do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku elektrycznego.
Podaj adres swojej poczty elektronicznej we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres e-mail.

W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany w formularzu wniosku informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego nie zostanie wysłana.
W takim przypadku zostanie wykonana wypłata środków zgodnie ze wskazaną we wniosku formę wypłaty.

Osoby, które nie podały adresu e-mail mają możliwość osobistego odebrania informacji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul.Chojnowskiej 112 ( III piętro pokoje 304 i 307).

W przypadku decyzji o odmowie wypłaty dodatku elektrycznego decyzja zostanie wysłana w formie tradycyjnej drogą pocztową lub elektronicznie na platformę ePUAP w przypadku wniosków elektronicznych.

Termin składania wniosków:
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Informujemy, że w Legnicy realizacją dodatku elektrycznego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy.
Druki wniosków będzie można pobrać osobiście (w MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 III pok. 304 i 307 oraz w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta - Plac Słowiański 8).

Wnioski można składać:

 • osobiście – wnioski przyjmowane są przez pracowników Działu Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul.Chojnowskiej 112 (III piętro pokoje 304 i 307, tel. 76 72 21 806) w godzinach od 8 do 15,
 • za pośrednictwem poczty,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP - Złóż wniosek o dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych
  (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Formularz wniosku:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022, poz. 2127 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz.U. 2022, poz. 2443).