Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego od dnia 20 maja 2022 r. należy składać w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 112 w pokoju 304 i 307 (III piętro) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 13.00, a we wtorki od godz. 8.00 do 15.00, telefon 76 722 18 06

Wnioski można również przesłać pocztą na adres Ośrodka (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, ul. Poselska 13, 59-220 Legnica), a także przez ePUAP