Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

“MALUCH+" (2021)

Flaga i godło RP

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

Zadanie pn. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w
Miejskim Żłobku Nr 3, ul. Anielewicza 10, Filia ul. Krzemieniecka 1, 59-220 Legnica

Wartość dofinansowania: 49 920 zł

Całkowita wartość zadania: 62 400 zł

Zadanie dotyczy wsparcia funkcjonowania utworzonych w 2018 r. 52 miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 w filii Miejskiego Żłobka Nr 3 w Legnicy