Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Rusza nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dla samorządów

Logotyp

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”  – edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.  Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej. Gmina/powiat  składa wniosek o przyznanie środków finansowych do wojewody.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Gmina Legnica zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację Programu.

Z uwagi na powyższe opiekunowie niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem  o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi zainteresowani takim wsparciem proszeni są  o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej -  Dział Świadczeń ul. Chojnowska 112   tel. 76 722 18 08 wew. 2121

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony  odpowiednio przygotowany  wniosek  o środki na realizację Programu  na 2022 r. Termin złożenia wniosku przez gminę do wojewody upływa 22 października br.

Więcej informacji o programie  na stronie:  www.niepelnosprawni.gov.pl