Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Zakończono nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy informuje, że zakończono nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Kolejne złożone wnioski mogą być rozpatrzone pozytywnie jedynie w przypadku posiadania środków finansowych na opłacenie godzin opieki wytchnieniowej ( powstałe w związku z rezygnacją beneficjenta z uczestnictwa w Programie) oraz wyrażenia zgody na zwiększenie liczby uczestników Programu przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Autor: Ilona Sajdak