Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Od 1 kwietnia można już składać wnioski o 500+ w formie papierowej

Z dniem 1 kwietnia  2021 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków papierowych o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2021 r.

Okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Wnioski drogą elektroniczną można składać od 1 lutego

 Od 1 kwietnia wniosek można złożyć także w formie papierowej w:

  • siedzibie Ośrodka ( ul. Poselska 13) w godzinach od 8 do 15
  • punkcie ul. Rynek 3 w godzinach od 8 do 15

Papierowy wniosek można także wysłać pocztą.

Wypełniony wniosek można włożyć do skrzynki korespondencyjnej w podanych wyżej lokalizacjach.

Bezpośrednia  obsługa interesantów następuje wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę.

W razie pytań i wątpliwości  możliwy jest kontakt telefoniczny:
Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Poselska 13 tel. 76 72 21 810, 76 72 21 838, 76 72 21 837,
Punkt przyjmowania wniosków – ul.  Rynek 3 tel. 76 746 10 31, 76 746 10 32.

Przed złożeniem wniosku prosimy  zapoznać się dokładnie z wszystkimi zawartymi w  nim oświadczeniami i pouczeniami oraz prosimy sprawdzić czy:

  • wypełnione zostały wszystkie rubryki wniosku w tym czy został wpisany numer rachunku bankowego na który będą przekazywane  świadczenia
  • wniosek został podpisany
  • prawidłowo wpisano wszystkie dane zwłaszcza numery PESEL wnioskodawcy  oraz  dziecka/dzieci

Uwaga
Jeśli na dane dziecko nie jest pobierane jeszcze świadczenie  wychowawcze (gdyż np. jest to nowonarodzone dziecko), należy pamiętać, aby złożyć dwa wnioski o świadczenie wychowawcze na to dziecko - na obecny okres trwający do 31 maja 2021 r. i kolejny okres, trwający od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r.

Wnioskując o świadczenie wychowawcze na okres  od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. należy wpisać w polu : okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - 2021/2022

Wnioskując o świadczenie wychowawcze na okres do 31 maja 2021 r. należy wpisać w polu okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - 2019/2021

Terminy rozpatrywania wniosków oraz wypłat przysługujących świadczeń:
 data złożenia wniosku na kolejny okres ustalenie prawa do świadczenia i wypłata przysługującego świadczenia
do 30 kwietnia do 30 czerwca
od 1 maja do 31 maja  do 31 lipca
od 1 czerwca do 30 czerwca do 31 sierpnia
od 1 lipca do 31 lipca do 30 września
od 1 sierpnia  do 31 sierpnia do 31 października

Autor: Ewa Sułek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-31 12:11:48przez: Ewa Sułek
Opublikowano:2021-03-31 00:00:00przez: Piotr Lach
Podmiot udostępniający: MOPS Legnica
Odwiedziny:229

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.