Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała Przemocy Domowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy
ul. Okrzei 9
59-220 Legnica
tel. 76 721-53-45
tel. 76 722-18-36

e-mail: mopslegnica@mopslegnica.pl

kontak z osobami głuchymi

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535) oraz Uchwałą Nr LX 669/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25.09.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej Prezydent Miasta Legnicy Zarządzeniem Nr 775/PM/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej, w składzie:

 1. Przewodnicząca Zespołu Joanna Chanas – Rytwińska - Kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej MOPS w Legnicy,
 2. Zastępca Przewodniczącej Monika Smagieł – Starszy Inspektor Zespołu Interwencji Kryzysowej MOPS w Legnicy,
 3. Sekretarz Ewa Łukaszów – Kowalik – Kierownik Ośrodka pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży MOPS w Legnicy,
 4. Anna Komorowska-Gierak - Kierownik Działu Pracy Socjalnej MOPS w Legnicy,
 5. Julita Kurowska – Dyrektor Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.
 6. Joanna Tatarynowicz-Płonka - Pedagog Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy,
 7. Agnieszka Chrobak – Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legnicy,
 8. Beata Łabowicz - Naczelna pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy,
 9. Krzysztof Sieradzki - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Legnicy,
 10. Dorota Gbiorczyk-Wac – Funkcjonariusz Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Legnicy,
 11. Elżbieta Kott - Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Legnicy,
 12. Małgorzata Halikowska – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Legnicy,
 13. Dorota Zarzycka – Psycholog Fundacji „Raduga”,
 14. Ewelina Dębiak – Główny Specjalista Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy,

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań instytucji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przemocy domowej, w szczególności poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową i mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową

Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe, w skład których wchodzą przedstawiciele:

-jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
-gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
-policji,
-oświaty,
-ochrony zdrowia.

Do grupy powołani mogą być również kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Prace w grupach diagnostyczno-pomocowych prowadzone są w zależności od potrzeb zakładanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Informacje dla osób doznających przemocy domowej

Podmioty świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej na terenie Legnicy:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy:
- Dział Pracy Socjalnej, ul. Chojnowska 112, tel. 76 722 18 06, 08, 09,
- Zespół Interwencji Kryzysowej, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721 53 42,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy domowej, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721 53 42,

Komenda Miejska Policji, ul. Asnyka 3-5, telefony alarmowe: 997, 112 lub 76 876 15 20, 76 876 15 22

Fundacja Raduga w Legnicy ul. Grodzka 76, tel. 733-221-994

Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą

Ministerstwo Sprawiedliwości w 2011 roku, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą. Karta zawiera zestaw podstawowych praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą oraz wykaz placówek , do których osoby te mogą zwrócić się po pomoc. Karta została wydana w formie ulotki, jako „podręczny informator” do kieszeni, czy torebki, z którego w każdej chwili można skorzystać.

Karta została wydana w kilku wersjach językowych: polskiej (Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą), angielskiej (Charter of rights of a person affected by domestic violence), niemieckiej (Karte der Rechte einer Person die von Gewalt in der Familie betroffen ist), rosyjskiej ( Хaptия пpab лицa, пoctpaдabшeгo ot дomaшнeгo нacилия) oraz francuskiej (Charte des droits de la personne qui subit les violences conjugales et familiales).
Karta praw osoby dotkniętej przemocą

Informacje dla osób stosujących przemoc domową

Realizatorzy programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  w Legnicy:

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy jest realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. Program skierowany jest do mieszkańców powiatu legnickiego, a w szczególności do:

pełnoletnich osób identyfikujących się z problemem przemocy domowej

osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary

osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy cykl terapii odwykowej

osób, które same zgłosiły się do uczestnictwa w programie lub zgłosiły się na wskazanie pracownika socjalnego, kuratora, dzielnicowego

Udział w programie jest bezpłatny, zajęcia są prowadzone w małej grupie warsztatowej (do 12 osób). Program obejmuje minimum jedną sesję indywidualną i 12 sesji grupowych. Jest prowadzony w formie działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy domowej .

Program realizowany jest przez osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenie w zakresie prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Udział w zajęciach odbywa sie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z osobami prowadzącymi (trenerzy programu: Chanas-Rytwińska Joanna i Ewa Łukaszów-Kowalik)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Okrzei 9, Legnica
tel. 76 721 53 42 lub 76 722 18 36

 

Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej

 Pliki do pobrania:

Telefony alarmowe, interwencyjne i informacyjne:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy:
- Dział Pracy Socjalnej, ul. Chojnowska 112, tel. 76 722 18 06, 08, 09,
- Zespół Interwencji Kryzysowej, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721 53 42,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721 53 42,

Komenda Miejska Policji w Legnicy, ul. Asnyka 3-5, telefony alarmowe: 997, 112 lub 76 876 15 20, 76 876 15 22

2. Niebieska Linia 801 12 00 02

3. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

Akty prawne:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy