Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica

  tel.: 76 722 18 00
  fax: 76 722 18 31
  skrzynka ePUAP/809x3perot/SkrytkaESP

  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Konkurs plastyczny "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej"

Konkurs plastyczny "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej"

Konkurs plastyczny "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej" skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza Konkurs plastyczny "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej" skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę złożonych prac z zastrzeżeniem, że powinny one obrazować zmiany dokonane w regionie które zadziały się/ zostały zrealizowane przy wykorzystaniu środków europejskich od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dzięki pracom przesłanym na konkurs chcemy w ciekawy sposób pokazać jak najwięcej korzystnych zmian, które nastąpiły w naszym regionie od 1 maja 2004r. tj. daty wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i ich wpływ na życie mieszkańców.

Reguły zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.

Jak wziąć udział w Konkursie?

Pracę plastyczną wraz z wypełnionym, podpisanym i wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu:

Armii Krajowej 54

50-541 Wrocław

Z dopiskiem na kopercie Konkurs plastyczny "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej"

Praca na odwrocie winna być dodatkowo opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 7 lipca 2014r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody:
a) I miejsce: Tablet i dysk zewnętrzny (1 TB pojemności), b) II miejsce: Aparat fotograficzny i statyw, c) III miejsce: Zegarek sportowy na rękę i plecak turystyczny

Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl

Reguły zgłaszania prac do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w:

Regulaminie Konkursu

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do Konkursu plastycznego "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej"