Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Nabór na stanowisko terapeuty w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy ogłasza nabór na stanowisko terapeuty w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

 1. Nazwa i adres organizatora naboru:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, 59 - 220 Legnica, ul. Poselska 13
 2. Określenie stanowiska, rodzaju i czasu zatrudnienia:
  pedagog - terapeuta – umowa o pracę, wymiar czasu pracy do ustalenia.
 3. Miejsce wykonywania pracy:
  Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Legnica, ul. Okrzei 9
 4. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna wraz z udokumentowanym przygotowaniem do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną,
  • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
  • osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów, empatia,
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
  • kultura osobista,
  • umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy w zespole.
 6. Zakres zadań na stanowisku pedagoga- terapeuty:
  • organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce szkolnej,
  • opracowanie indywidualnego planu pracy korekcyjno – kompensacyjnego dla dzieci i młodzieży,
  • uczestnictwo w posiedzeniach zespołu d/s. okresowej sytuacji dziecka,
  • współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
  • realizacja zadań zgodnie z planem pracy placówki,
  • współpraca w zakresie wykonywanych zadań z pozostałymi pracownikami ośrodka,
  • wsparcie wychowawców w pracy opiekuńczo – wychowawczej,
  • współpraca w zakresie wykonywanych zadań ze szkołami, poradniami i innymi placówkami pomocowymi,
  • prowadzenie dokumentacji obowiązującej w ośrodku,
  • realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego wchodzących w zakres pracy ośrodka.

Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny, dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane doświadczenie zawodowe należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 lub w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Legnica, ul Okrzei 9, tel. 76 722 18 36. Kontakt mailowy w sprawie oferty pracy e.lukaszow@mopslegnica.pl