Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ogłasza nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 1. Nazwa i adres organizatora naboru:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, 59 - 220 Legnica, ul. Poselska 13
 2. Określenie stanowiska, rodzaju i czasu zatrudnienia:
  Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę w pełnym wymiarze, zadaniowy system czasu pracy.
 3. Miejsce wykonywania pracy:
  Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej, Legnica, ul. Okrzei 9
 4. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.
 • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 • osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów, empatia,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres zadań na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej:
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 • przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej

Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny, dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane doświadczenie zawodowe należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 lub w Zespole do Spraw Pieczy Zastępczej, Legnica, ul Okrzei 9, tel. 76 722 18 12, 76 721 53 44. Kontakt mailowy w sprawie oferty pracy m.szweda@mopslegnica.pl m.mokanek@mopslegnica.pl

Autor: Marcin Szweda