Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica
  tel.: 76 722 18 00

  skrzynka ePUAP
  /809x3perot/SkrytkaESP
  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informujemy, że ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2022 r. poz 1383) wprowadziła zmianę dotyczącą terminów składania wniosków za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

NOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

OKRES ZAKWATEROWANIA TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
Do 1 lipca do 31 lipca 2022 r.
Od 2 lipca miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Wnioski złożone z uchybieniem powyższych terminów pozostawia się bez rozpoznania.

Przypominamy, że świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przysługuje za okres nie dłużej niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. ( Dz. U. Z 2022 poz. 1336 ) w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty gmina może przedłużyć okres wypłaty  świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
 2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
 3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
 5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust.1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) 

W przypadku przedłużenia okresu wypłaty świadczenia przez gminę:

 1. dla osoby niepełnosprawnej na podstawie pkt 1 i 2 – świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
 2. dla kobiety w ciąży lub osoby wychowującej dziecko do 12 miesiąca życia - przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci 
 3. dla osoby samotnie sprawującej opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
 4. dla małoletniego, który przybył bez opieki – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego dla małoletniego dzieci opiekuna tymczasowego

Do pobrania:
- druk wniosku oraz załącznik do wniosku - karta osoby przyjętej do zakwaterowania,
-
informacja do weryfikacji wniosku,
-
informacja dot. przedłużenia pobytu powyżej 120 dni.

Autor: Beata Kurzydło