Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica

  tel.: 76 722 18 00
  fax: 76 722 18 31
  skrzynka ePUAP/809x3perot/SkrytkaESP

  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Ogłoszenie o naborze do legnickich żłobków miejskich, dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, na rok 2022/2023

W dniach od 1 do 29 kwietnia 2022 r. będzie prowadzony  nabór do legnickich żłobków miejskich,
dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, na rok 2022/2023

W okresie od 1 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r. będzie udostępniona do pobrania Karta zgłoszenia dziecka do żłobka, osoby które nie mają możliwości pobrania karty online mogą ją otrzymać w żłobku, do którego chcą zapisać dziecko.

Wypełnioną kartę wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej rodziców /opiekunów dziecka, zawierającymi okres zatrudnienia, a w przypadku rodziców uczących się w systemie dziennym, zaświadczenia ze szkoły, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobierania świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć  w terminie do 29 kwietnia 2022 r. we właściwym żłobku (żłobek do, którego chcemy, aby dziecko uczęszczało), w miejscu do tego wyznaczonym, po uprzednim zawiadomieniu personelu żłobka.

Karty zgłoszenia dziecka do żłobków (do pobrania i wypełnienia):
1. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 1
2. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 2
3. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 3 oraz Filii Żłobka Nr 3
4. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 4

UWAGA!
Dziecko może być zgłoszone tylko do jednego żłobka, złożenie kolejnej karty zgłoszenia w innym żłobku prowadzonym przez gminę Legnica, skutkować będzie jej odrzuceniem.

UWAGA !
Dzieci uczęszczające do żłobków nie biorą udziału w procedurze przyjmowania, jednak rodzice zobowiązani są do uaktualnienia kart zgłoszenia.

Dane adresowe żłobków wraz z liczbą wolnych miejsc na rok 2022/2023:

 1. Żłobek Nr 1, ul. Biegunowa 25, Legnica. Tel. 76 7221814 –  53 miejsca,
 2. Żłobek Nr 2, ul. Łukasińskiego 5, Legnica. Tel. 76 7221813 –  49 miejsc,
 3. Żłobek Nr 3, ul. Anielewicza 10, Legnica. Tel. 76 7221815 – 48 miejsc oraz
  Filia Żłobka Nr 3 przy ul. Krzemienieckiej 1 –  24 miejsca,
 4. Żłobek Nr 4, ul. Księżycowa 14, Legnica. Tel. 76 7221816 –  47 miejsc.

UWAGA !
Rekrutacja do Filii Żłobka Nr 3 przy ul. Krzemienieckiej 1 prowadzona będzie w siedzibie placówki tj. Legnica ul. Krzemieniecka 1.

Warunki przyjęcia dziecka do żłobka:

 • złożenie karty zgłoszenia dziecka, w terminie do 29 kwietnia 2022 r.,
 • zamieszkiwanie rodziców (opiekunów) na terenie miasta Legnicy,
 • zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej rodziców (opiekunów), pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

Z preferencyjnego przyjmowania dzieci do żłobka korzystają:

 • rodzice (opiekunowie) posiadający Kartę Dużej Rodziny,
 • rodzice (opiekunowie) rodzeństwa dziecka już uczęszczającego do żłobka,
 • rodzice dzieci niepełnosprawnych.

W tym celu do karty zgłoszenia  należy załączyć stosowne oświadczenie w ww. sprawie.

Lista dzieci przyjętych do żłobka podana będzie do publicznej wiadomości  w terminie do dnia 31 maja 2022 r. w każdym ze żłobków.
W przypadku większej liczby dzieci rekrutujących do żłobków, niż liczba miejsc, dzieci nieprzyjęte do żłobków zostaną wpisane na listę rezerwową.

UWAGA !
Podanie fałszywych  bądź nieprawdziwych danych  w karcie zgłoszenia, albo złożenie kolejnej karty zgłoszenia w innym żłobku prowadzonym przez gminę Legnica, skutkować będzie jej odrzuceniem.

Dodatkowe przyjęcia dzieci do żłobków w ciągu roku prowadzone są w miarę wolnych miejsc w żłobkach.