Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica

  tel.: 76 722 18 00
  fax: 76 722 18 31
  skrzynka ePUAP/809x3perot/SkrytkaESP

  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

flaga i godło RP

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program
„Opieka wytchnieniowa”
- edycja 2022

DOFINANSOWANIE
587 520,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
587 520,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w związku z pozyskaniem środków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w Programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:                                                       

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami  posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021r. Poz 573))
 3. osobami posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021r. Poz 573))
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 1. W odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
  b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.
 2. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
  a) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Adresatami programu są:
Członkowie rodzin lub opiekunowie  sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i sprawujący całodobową opiekę nad tą osobą.

Program w MOPS w Legnicy będzie realizowany w następującej formie:
-  usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, prowadzone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Planuje się, że z tej formy wsparcia skorzysta 60 opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym 20 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 40 opiekunów osób posiadających orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.  Realizacja programu w znacznej mierze przyczyni się do zwiększenia wsparcia członkom rodzin  i opiekunom osób niepełnosprawnych. Pomoże odciążyć  opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach i zapewnieni czasowe zastępstwo. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponowały czasem dla siebie. Członek  rodziny/opiekun sprawujący osobistą, bezpośrednią  opiekę nad osobą niepełnosprawną  otrzyma możliwość realnego, systematycznego wsparcia w postaci usług opieki wytchnieniowej. Otrzyma możliwość dysponowania swoim czasem, który będzie mógł przeznaczyć na swoje potrzeby ( odpoczynek, regenerację czy też załatwianie różnych spraw).

Procedura przystąpienia do programu:
Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. Wnioski o przyznanie opieki wytchnieniowej przyjmują pracownicy Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro), tel. 76 722 18 08 wew. 2121 w godz. od 8 do 15. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem e-mail: mopslegnica@mopslegnica.pl

Termin składania wniosków do 8 kwietnia 2022 r.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:                                                            

 • dowód osobisty osoby składającej wniosek,                               
 • orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności                             
 • karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM – nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń do programu osoby niepełnosprawnej posiadające kartę będą mieć zapewniony dostęp do opieki w pierwszej kolejności
 • prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu zgodnie z załączonym wzorem do pobrania na końcu strony.
  Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik tego badania wyniesie od 18-75 pkt, opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna być przyznana opiekunowi takiego pacjenta.

Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

Ważne:
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z  przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Przyznanie opieki wytchnieniowej uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczbę osób, które zechcą być uczestnikami Programu.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022