Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica

  tel.: 76 722 18 00
  fax: 76 722 18 31
  skrzynka ePUAP/809x3perot/SkrytkaESP

  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

logotyp

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w związku z pozyskaniem środków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w Programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Cel programu i jego adresaci:

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy mającej na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne, podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.niepelnosprawni.gov.pl

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy

  Program w MOPS w Legnicy będzie realizowany w następujących formach:

Forma I to świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, prowadzone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Limity usługi opieki wytchnieniowej w 2021 r.

Limit dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (forma I) wynosi 240 godzin.

W zakresie ww. limitu pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.

Jak załatwić formalności

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Wnioski o przyznanie opieki wytchnieniowej przyjmują pracownicy Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro), tel. 76 722 18 08 wew. 2121 w godz. od 8 do 15. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem e-mail : mopslegnica@mopslegnica.pl

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

 • dowód osobisty osoby składającej wniosek,
 • orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności
 • karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM - nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń do programu osoby niepełnosprawnej posiadające kartę będą mieć zapewniony dostęp do opieki w pierwszej kolejności
 • prawidłowo wypełniona Karta zgłoszenia do Programu

Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Jeśli wynik tego badania wyniesie od 0-75 pkt, opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna być przyznana opiekunowi takiego pacjenta.

Druki (karta zgłoszenia do Programu oraz karta pomiaru niezależności funkcjonalnej FIM) do pobrania: