Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica

  tel.: 76 722 18 00
  fax: 76 722 18 31
  skrzynka ePUAP/809x3perot/SkrytkaESP

  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

loga opikeka wytchnieniowa

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej– edycja 2021 finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu   „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  – edycja 2021, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Legnica zamierza aplikować o przyznanie w/w środków.

Z uwagi na powyższe osoby niepełnosprawne oraz opiekunów dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, zainteresowane takim wsparciem proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej -  Dział Świadczeń ul. Chojnowska 112    tel. 76 722 18 08 wew. 2121
Na zgłoszenia czekamy do 28 grudnia 2020 roku.

Cel Programu i jego adresaci
Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce  (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby  zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie I  terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego- w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności- także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki jeśli szkoła nie zapewnia tej usługi.

Procedura przystąpienia do Programu
Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
Więcej informacji o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.niepelnosprawni.gov.pl

Wnioski  o przyznanie asystenta osoby niepełnosprawnej  przyjmują   pracownicy Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro), tel. 76 722 18 08 wew. 2121 w godz. od 8 do 15. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mopslegnica@mopslegnica.pl

Wymagane dokumenty:

 • wniosek - druk do pobrania na końcu strony, 
 • orzeczenie o znacznym / umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności  lub  orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie z odpowiednimi wskazaniami (zgodnie z informacją powyżej) oraz zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta      

Ważne
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z  przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przyznanie asystenta uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczbę osób, które zechcą być uczestnikami Programu.

Autor: Iwona Roicka