Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica

  tel.: 76 722 18 00
  fax: 76 722 18 31
  skrzynka ePUAP/809x3perot/SkrytkaESP

  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

loga opikeka wytchnieniowa

 

Rusza nabór do programu “Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Legnica zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację Programu.

Z uwagi na powyższe opiekunowie niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi zainteresowani takim wsparciem proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń ul. Chojnowska 112 tel. 76 722 18 08 wew. 2121
Na zgłoszenia czekamy do 28 grudnia 2020r.

Cel programu i jego adresaci
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy  mającej na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne, podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.  
       
Procedura przystąpienia do programu
Przyznanie usług opieki wytchnieniowej  odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021
Wnioski  o przyznanie opieki wytchnieniowej przyjmują pracownicy Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro), tel. 76 722 18 08 wew. 2121 w godz. od 8 do 15. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem e-mail: mopslegnica@mopslegnica.pl

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:
- dowód osobisty osoby składającej wniosek,
- orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności
- karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM – nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń do programu osoby niepełnosprawnej posiadające kartę będą mieć zapewniony dostęp do opieki w pierwszej kolejności
- prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu zgodnie z załączonym wzorem do pobrania na stronie : www.mopslegnica.pl
       
Więcej informacji o programie  na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

Ważne
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z  przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Przyznanie opieki wytchnieniowej uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczbę osób, które zechcą być uczestnikami Programu.


Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021
 2. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM
 3. Załącznik do karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM
 4. Oświadczenie RODO