Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

.

 • Kontakt

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Poselska 13
  59-220 Legnica

  tel.: 76 722 18 00
  fax: 76 722 18 31
  skrzynka ePUAP/809x3perot/SkrytkaESP

  NIP: 691 19 58 461
  Regon: 004046565

  Godziny urzędowania
  Poniedziałek - piątek od 730 do 1530
  Przyjmowanie interesantów od 800 do 1500
  Kasy czynne od 930 do 1330

  winda dla niepełnosprawnych   kontak z osobami głuchymi

 • Napisz do nas

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w związku z pozyskaniem środków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone  w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Cel programu
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Dla kogo jest program
Program kierowany jest do:

 1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności  i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Program w MOPS w Legnicy będzie realizowany w następujących formach:
Forma I to świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, prowadzone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.
Forma II to rozszerzenie usług opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego: w ośrodkach wsparcia prowadzonych jako zadanie własne samorządu, w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody oraz w innych miejscach wskazanych przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzymają pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.
Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

Limity usługi opieki wytchnieniowej w 2020 r.
Limit dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (forma I) wynosi 240 godzin. Limit  w  ramach opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego (forma II)  wynosi 14 dni.
W zakresie ww. limitów pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.
 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020,
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Legnicy


Jak załatwić formalności
Wnioski o przyznanie pomocy w formie „Opieki wytchnieniowej” przyjmują pracownicy Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro), tel. 76 722 18 08 wew. 121 w godz. od 8.00 do 15.00. Wnioski można również składać  za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap.


Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

 • dowód osobisty osoby składającej wniosek,
 • orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej pomocy – obowiązkowo,
 • karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM – nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń do programu osoby posiadające kartę będą mieć zapewniony dostęp do opieki w pierwszej kolejności.  


Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny
– Skali FIM wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/ pielęgniarka.  Jeśli wynik tego badania wyniesie od 0-75 pkt., opieka wytchnieniowa
w pierwszej kolejności powinna być przyznana opiekunowi takiego pacjenta.


Załączniki do pobrania:

 1. Oświadczenie uczestnika
 2. Karta zgłosznia do programu
 3. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Autor: Ilona Sajdak