Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO – EDUKACYJNE 
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

        Od 13 marca 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy ponownie rozpoczyna się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który skierowany jest w szczególności do:

13 marca 2019
Zyta Lorenc
Czytaj więcej o: Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Nabór do legnickich żłobków

W dniach od 1 do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór do legnickich żłobków miejskich,
dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
na rok 2019/2020

 

        Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. w każdym ze żłobków miejskich w Legnicy wydawane będą karty zgłoszenia dziecka do żłobka.

Karty zgłoszenia dziecka do żłobków (do pobrania i wypełnienia):
1. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 1
2. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 2
3. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 3
4. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 4

        Wypełnioną kartę wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej rodziców /opiekunów dziecka, zawierającymi okres zatrudnienia, a w przypadku rodziców uczących się w systemie dziennym, zaświadczenia ze szkoły, należy złożyć  w terminie do 30 kwietnia 2019 r. we właściwym żłobku (żłobek do, którego chcemy, aby dziecko będzie uczęszczało). Dziecko może być zgłoszone tylko do jednego żłobka, złożenie kolejnej karty zgłoszenia w innym żłobku prowadzonym przez gminę Legnica, skutkować będzie jej odrzuceniem.

11 marca 2019
Zyta Lorenc
Czytaj więcej o: Nabór do legnickich żłobków

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

KOMUNIKAT

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą od 3 września 2018 r. do 17 września 2018 r., gdyż 15 września br. (sobota) jest dniem wolnym od pracy.
W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2018 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1358) od 1 października 2018 r. zmianie ulegną kryteria dochodowe.

24 lipca 2018
Krzysztof Źródłowski
Czytaj więcej o: Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019